Friday, January 22, 2010

!!!~SOLD~!!!!Silver Pins Coin Of kwang Tung Province
the pins in perfect condition .. originally coins of
Kwang Tung Province China.
Diameter : 23mm /reeded
Edge : 1.5mm
Dated : 1890-1908
Origins : kwang Tung china

Pins perhiasan lama.. menggunakan duit perak china . dalam keadaan sempurna

No comments:

Post a Comment